เปาบุ้นจิ้นชอบกินไข่เต่า ส่วนจั่นเจาชอบตีกระบี่

1 มี.ค. 2565 09:29 น. 81 ครั้ง


เปาบุ้นจิ้นชอบกินไข่เต่า ส่วนจั่นเจาชอบตีกระบี่

"การระงับข้อพิพาท โดยไม่ต้องขึ้นศาล"

#กระทรวงยุติธรรม #MOJ #THAC #สถาบันอนุญาโตตุลาการ #การระงับข้อพิพาทโดยไม่ต้องขึ้นศาล
#คดีแพ่งและพาณิชย์

ศึกษาเพิ่มเติม : https://youtu.be/sTtKwqwd41I
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
www.thac.or.th
โทร. 02 018 1615

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด