รายงานพิเศษ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)"

1 มี.ค. 2565 11:46 น. 184 ครั้ง

รายงานพิเศษ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)"

"มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน"
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ณ ห้องกิรัชฮอลล์ (BH 1-3) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD)

#กระทรวงยุติธรรม #พลเอกประยุทธ์ #จันทร์โอชา #นายกรัฐมนตรี #สมศักดิ์ #เทพสุทิน สมศักดิ์ เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #ครั้งที่1 #กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
#มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด