รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๒

9 มี.ค. 2565 10:30 น. 2,694 ครั้ง


รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๒

(ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

สามารถติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลผ่าน QR Code หรือ ผ่าน เว็บไซต์ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.soc.go.th/?page_id=10338

********

#รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล #พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด