“กรมราชทัณฑ์ แจง การลดวันต้องโทษ พักโทษ เป็นแนวทางบริหารโทษให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัย ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโทษ ชี้ ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย มิได้มีอำนาจเหนือศาล”

11 มี.ค. 2565 10:16 น. 628 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด