วีดิทัศน์ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ครม.อนุมัติหลักการกฎหมายช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

11 มี.ค. 2565 11:08 น. 293 ครั้ง
วีดิทัศน์ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ครม.อนุมัติหลักการกฎหมายช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

#กระทรวงยุติธรรม #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #วีดิทัศน์ #นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา #ครม.อนุมัติหลักการกฎหมายช่วยเหลือเยียวยา #ผู้เสียหาย #ผู้ต้องหา #จำเลยในคดีอาญา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด