การพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

วันที่ 5 เมษายน 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเงินจำนวน 300,000 บาท พร้อมด้วย เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ในเรือนจำและทัณฑสถาน ในพื้นที่เขตภาคใต้ ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะนำเงินที่ได้รับพระราชทานจำนวน 300,000 บาท ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ไปจัดสรรให้แก่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน 100,000 บาท และเรือนจำอื่นในพื้นที่เขตภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย