นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "2565 ปี แห่งการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของไทย"

14 มี.ค. 2565 15:45 น. 285 ครั้ง


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "2565 ปี แห่งการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของไทย"
ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง NBT)

#นายสมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน
#มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน
#รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย #สถานีโทรทัศน์NBT

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด