กระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของส่วนราชการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

23 มี.ค. 2565 16:17 น. 95 ครั้ง

 

สุชัญสินี : ข่าว

อรรถโกวิท : ออกแบบ

อัลบั้มรูปภาพ