กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

24 มี.ค. 2565 15:52 น.

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕