๑๓๑ ปี ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

25 มี.ค. 2565 12:44 น. 312 ครั้ง"๑๓๑ ปี ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕"

“ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม
______________________________________

#กระทรวงยุติธรรม
#131ปี #งานสถาปนากระทรวงยุติธรรม
#ยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด