บุคคลได้รับการโหวตเป็นบุคคลต้นแบบความดี ที่มีความเสียสละให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ตน.สป. 2565

31 มี.ค. 2565 16:19 น.

บุคคลต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตน.สป.

 

 

บุคคลต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกของส่วนตรวจสอบภายใน ตน.สป.