กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 315 : เจ้าของกิจการไม่ยื่นประกันสังคมให้ลูกจ้าง มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ

5 เม.ย. 2565 14:31 น. 97 ครั้ง