กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 317 : รู้หรือไม่ ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของลายเซ็นยินยอม มีความผิด ฐานปลอมเอกสาร

5 เม.ย. 2565 14:32 น. 212 ครั้ง