กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 336 : ที่ดิน (ส.ป.ก.) สามารถซื้อขายกันได้หรือไม่ และหากไม่ได้ผู้ซื้อมีสิทธิฟ้องเรียกเงินคืนหรือไม่

5 เม.ย. 2565 14:55 น. 115 ครั้ง