กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 353 : พื้นที่สร้างเสร็จไม่เท่าที่ตกลงกันไว้

5 เม.ย. 2565 15:19 น. 146 ครั้ง