กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 355 : จอดรถกีดขวางทางเข้า-ออกหน้าบ้าน หรือไม่ขวางหน้าบ้านแต่ทำให้ผู้อื่นสัญจรไม่สะดวก ผิดกฎหมาย

5 เม.ย. 2565 15:22 น. 177 ครั้ง