กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 358 : การนํากรวย แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งใดไปตั้งขวางพื้นที่ไว้ไม่ให้ใครมาจอด มีความผิดตามกฎหมาย

5 เม.ย. 2565 15:25 น. 401 ครั้ง