สยจ.ยะลา รวบรวมคู่มือเอกสารวิชาการแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

12 เม.ย. 2565 16:13 น. 135 ครั้ง

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา รวบรวมคู่มือเอกสารวิชาการให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

เนื่องด้วยปัจจุบันคนไทยเราก็มีใช้มือถือ Smartphone กันมากขึ้น ทำให้เกิดท่องโลกโซเชียลเพิ่มมากขึ้น อย่างหนึ่งที่เป็นกระแสก็คือ หนังสืออิเล็ทรอนิกส์ หรือ E-Book มีความนิยมกันแพร่หลาย สืบเนื่องเพราะสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการอ่านหนังสือ โดยที่ไม่ต้องถือและอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษ ลดความยุ่งยากต่อการอ่าน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลาได้จัดทำคู่มือเพื่อประชาชนและจัดทำเป็น E-Book เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้อ่านเพิ่มความรู้ มีหลายเรื่องด้วยกันดังนี้

๑. คู่มือการปฏิบัติงาน "การทำสำนวนรายงานความเห็นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย"

(คลิกที่ลิงค์นี้) 

https://anyflip.com/nddhu/krmw/

๒. คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

(คลิกที่ลิงค์นี้) 

https://anyflip.com/ulksl/nyha/

๓. คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายกรณีประสบภัยจากรถ (จราจร)

(คลิกที่ลิงค์นี้) 

https://anyflip.com/nddhu/soik/

๔. คู่มือขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม (ฉบับภาษาไทยและภาษามลายู)

(คลิกที่ลิงค์นี้) 

https://anyflip.com/nddhu/cdoe/

๕. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานการทำสำนวนคดีการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์

(คลิกที่ลิงค์นี้) 

https://anyflip.com/nddhu/vsxd/

๖. คู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

(คลิกที่ลิงค์นี้) 

https://anyflip.com/nddhu/uciw/

๗. คู่มือการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมผ่านแอพลิเคชั่นไลน์

(คลิกที่ลิงค์นี้) 

https://anyflip.com/nddhu/yvmr/

๘. ฉบับย่อสำหรับประชาชนหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าตอบแทน ค่าทดแทน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

(คลิกที่ลิงค์นี้) 

https://anyflip.com/nddhu/xkxz/

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด