ยธ แจง กรณี “ร้านค้าในศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรม” ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทคู่สัญญาบริหารศูนย์อาหาร

25 เม.ย. 2565 11:58 น. 698 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด