กระทรวงยุติธรรมยืนยัน ให้ความช่วยเหลือร้านค้าและผู้เดือดร้อนเต็มที่ พร้อมทบทวนสัญญากับบริษัทให้ได้ข้อยุติทันที

30 เม.ย. 2565 12:27 น. 1,165 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด