นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ในประเด็น ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ กรมราชทัณฑ์ ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.30 - 07.00 น. ทางรายการ ไทยแลนด์วีกลี่ ช่องไทยรัฐทีวี 32

23 พ.ค. 2565 11:36 น. 436 ครั้ง


นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ในประเด็น ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ กรมราชทัณฑ์
ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.30 - 07.00 น. ทางรายการ ไทยแลนด์วีกลี่ ช่องไทยรัฐทีวี 32

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด