ลุงวัย 75 ปี หลั่งน้ำตา ได้แก้หนี้หลังกู้ซื้อรถแล้วถูกขโมย ร่วมไกล่เกลี่ย เหลือจ่าย 200 บาท/เดือน

14 มิ.ย. 2565 14:06 น. 294 ครั้ง


ลุงวัย 75 ปี หลั่งน้ำตา ได้แก้หนี้หลังกู้ซื้อรถแล้วถูกขโมย ร่วมไกล่เกลี่ย เหลือจ่าย 200 บาท/เดือน [ความยาว 1 นาที]


ลุงวัย 75 ปี หลั่งน้ำตา ได้แก้หนี้หลังกู้ซื้อรถแล้วถูกขโมย ร่วมไกล่เกลี่ย เหลือจ่าย 200 บาท/เดือน [ความยาว 3 นาที]

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด