ญาติผู้ต้องขัง ร่วมไกล่เกลี่ย ยื่นผ่อนผันขอพักชำระหนี้ กยศ. ให้ผู้ต้องขังสำเร็จ

14 มิ.ย. 2565 14:07 น. 295 ครั้ง


ญาติผู้ต้องขัง ร่วมไกล่เกลี่ย ยื่นผ่อนผันขอพักชำระหนี้ กยศ. ให้ผู้ต้องขังสำเร็จ [ความยาว 1 นาที]


ญาติผู้ต้องขัง ร่วมไกล่เกลี่ย ยื่นผ่อนผันขอพักชำระหนี้ กยศ. ให้ผู้ต้องขังสำเร็จ [ความยาว 3 นาที]

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด