กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการเสริมสร้างทัศนคติ ตามวัฒนธรรมองค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

17 มิ.ย. 2565 10:33 น. 332 ครั้ง

ธรรมรัตน์ : ข่าว

นิวัฒน์ : ถ่ายภาพ - ออกแบบ

อัลบั้มรูปภาพ