“ทัณฑสถานหญิงกลาง ปฏิเสธ กรณีแพทย์ละเมิดผู้ต้องขังหญิงด้วยคำพูด ชี้ เป็นการซักประวัติและตรวจรักษาอาการตามปกติ พร้อมยืนยัน ผู้ต้องขังทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน”

17 มิ.ย. 2565 15:19 น. 1,118 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด