กองคดีการค้ามนุษย์ DSI  ร่วมกับมูลนิธิ IMF และ Destiny Rescue ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ Call Center กัมพูชา 19 คน

23 มิ.ย. 2565 11:15 น. 132 ครั้ง
 
 
 
 
 
 
          วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 มูลนิธิ IMF (Imanuel foundation) ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ช่วยเหลือผู้เสียหายที่เดินทางไปทำงานเป็น Call Center ที่ย่านไชน่าทาวน์ เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา จำนวนประมาณ 70 คน มีพฤติการณ์บังคับให้ทำงานหลอกลวงประชาชน โดยข่มขู่ว่าหากไม่ยอมทำงานหรือไม่ได้ยอดตามเป้าจะถูกกักขังและส่งขายต่อ รวมทั้งมีการช็อตร่างกายด้วยไฟฟ้า   ทั้งนี้ นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท สุภัทธ์  ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้ พันตำรวจตรี สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ ดำเนินการส่งคำร้องผ่านผู้ช่วยฑูตตำรวจประจำสถานฑูตไทย กรุงพนมเปญ  จนกระทั่งทางการกัมพูชาได้ช่วยเหลือออกมาได้ และมูลนิธิ Destiny Rescue ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและรับผู้เสียหายจากเมืองสีหนุวิลล์ มาส่งที่เมืองปอยเปต มีผู้เสียหาย จำนวน 19 คน ได้เดินทางกลับประเทศไทย ผ่านด่านถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้เสียหายได้ร้องขอผ่านมูลนิธิ IMFให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบสวนดำเนินคดี
          ล่าสุดเมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 กองคดีการค้ามนุษย์ ได้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการจัดหางาน ทำการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายที่ศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ รวมผู้เสียหาย จำนวน 15 คน ผลปรากฎว่าตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยผู้เสียหายอีกจำนวน 4 คน อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสัมภาษณ์คัดแยก  ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้ทำการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และขอความร่วมมือประเทศกัมพูชาในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดซึ่งอยู่ต่างประเทศต่อไป
 
 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด