DSI เป็นวิทยากรการบริหารสถานการณ์เหตุวิกฤติฯ หลักสูตรพัศดีเรือนจำ รุ่น 70 หมวดยุทธวิธีราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชาของกรมราชทัณฑ์

23 มิ.ย. 2565 11:41 น. 126 ครั้ง

     ในระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2565 กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับเกียรติเป็นวิทยากรในหลักสูตรพัศดีเรือนจำ รุ่น 70 หมวดยุทธวิธีราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา ให้กับกรมราชทัณฑ์ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 นาย หลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการบริหารสถานการณ์เหตุวิกฤติ การเจรจาต่อรองแก้ไขเหตุวิกฤติ การป้องกันการเกิดจลาจลในเรือนจำ การระงับเหตุร้ายในเรือนจำระดับการใช้กำลังของเจ้าพนักงาน ยุทธวิธีราชทัณฑ์ การปฏิบัติเมื่อเป็นตัวประกัน หลักความปลอดภัย และการรอดพ้นจากอันตรายของเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด