กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหลักสูตรโดดร่มแบบกระตุกเอง

24 มิ.ย. 2565 11:02 น. 150 ครั้ง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีประดับเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรติหลักสูตรโดดร่มแบบกระตุกเอง

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท ชลภัทร ปานสกุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโดดร่มแบบกระตุกเอง เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการสังกัดกรมสอบสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 1 นาย คือ นาย บรรหาร จรรยาสุทธิวงศ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการพิเศษ กองปฏิบัติการพิเศษ ที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ โดยมี พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมเทอดไท กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด