DSI แสดงความยินดี นสพ.สยามรัฐ ครบรอบ72 ปี

24 มิ.ย. 2565 12:50 น. 118 ครั้ง

DSI แสดงความยินดี นสพ.สยามรัฐ ครบรอบ72 ปี

       วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีและเพื่อแสดงความขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดีตลอดมา เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 72 ปี โดยมี คุณวิโรจน์ วัฒนธาดากุล  บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด