DSI เตือนภัยเว็บไซต์ปลอมระบาด หลอกติดตั้งโปรแกรม/ดักรับข้อมูลส่วนตัว

27 มิ.ย. 2565 16:21 น. 136 ครั้ง

ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน กรณีมีคนร้ายจัดทำเว็บไซต์เลียนแบบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยระบุที่อยู่ของเว็บไซต์คือ “dsi-th.com” จึงเข้าตรวจสอบ พบว่า เว็บไซต์ดังกล่าวมีการคัดลอกโครงสร้างของเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ “www.dsi.go.th”เพื่อความสมจริงและแฝง Link หรือข้อความหน้าจอแนะนำให้ดาวห์โหลดโปรแกรม "DSI ระบบรักษา
ความปลอดภัย" โดยอ้างว่าเพื่อดูแลรักษาข้อมูล ของท่านให้ปลอดภัยตลอดเวลา ซึ่งเป็นโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ที่สามารถติดตั้งได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และระบบ IOS หรือโทรศัพท์ไอโฟน ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้ว โปรแกรมดังกล่าวจะให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัว หลังจากนั้นเมื่อมีการทำธุรกรรมใด ๆ และมีการส่งรหัส OTP มายังโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว โปรแกรมจะดักรับข้อมูลและส่งต่อไปยังคนร้าย
ทำให้คนร้ายสามารถเข้าทำธุรกรรมแทนเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ อันเป็นเรื่องที่อันตรายและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่ง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก้ไขเพื่อไม่ให้สามารถเข้าสู่”dsi-th.com” แล้ว เพื่อป้องกันความเสียหาย และขอประชาสัมพันธ์พฤติการณ์คนร้ายมาเพื่อทราบและมีข้อแนะนำในการปฏิบัติ ดังนี้
1. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเว็บไซต์ “www.dsi.go.th” เพียงเว็บไซต์เดียวเท่านั้น หากท่านพบว่า เว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีที่อยู่ไม่ใช่ “www.dsi.go.th” จะเป็นเว็บไซต์ปลอม เช่น
dsi-th.com” เป็นต้น
2. กรณีที่เป็นเว็บไซต์ปลอมขออย่าได้
กด Link กรอกข้อมูล หรือดาวน์โหลดโปรแกรมใด ๆ มาติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านอย่างเด็ดขาด
3. ขอให้ท่านติดตั้งโปรแกรมที่ปลอดภัยที่ผ่านการตรวจสอบของ Google Play หรือ Apps Store เท่านั้น
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด