DSI ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์” ที่ ก.เกษตรและสหกรณ์

27 มิ.ย. 2565 16:31 น. 140 ครั้ง

 

DSI ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์” ที่ ก.เกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา ร่วมงานเปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์” (War Room) โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ และมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เข้าร่วมพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นสถานที่ประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ การป้องกันความเสียหายที่อาจลุกลาม และให้มีการดำเนินงานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด