คุณแม่หัวใจแกร่ง โชคชะตาพลิกผันประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ ทำให้ชีวิตติดหนี้หลายทาง ความหวังริบหรี่ เดินต่อไม่ได้ หลังร่วมงานไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. คืนความสุขกลับมาอีกครั้ง

6 ก.ค. 2565 16:02 น. 140 ครั้ง

 

 

คุณแม่หัวใจแกร่ง โชคชะตาพลิกผันประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ ทำให้ชีวิตติดหนี้หลายทาง ความหวังริบหรี่ เดินต่อไม่ได้ หลังร่วมงานไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. คืนความสุขกลับมาอีกครั้ง

#กระทรวงยุติธรรม #สมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน
#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด