กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 370 : ร้านกาแฟเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังผิดหรือไม่

7 ก.ค. 2565 08:13 น. 1,136 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 370 : ร้านกาแฟเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังผิดหรือไม่

การเปิดเพลงในร้านกาแฟหรือร้านอาหารจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์และขัดต่อกฎหมายหรือไม่? คำตอบที่ชัดเจนที่สุด อยู่ในส่วนที่ 5 ของ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ได้นิยามการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีต่าง ๆ ไว้ตามมาตรา 27 ถึงมาตรา 31

แต่หากจะพิจารณาข้อพิพาทระหว่างค่ายเพลงกับร้านกาแฟให้ชัดเจน 2 มาตรา ก็คือ มาตรา 27 และมาตรา 31 ก็พอตอบคำถามนี้ได้ โดยมาตรา 27 สาระสำคัญ คือการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแก่งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนมาตรา 31 เป็นกรณีที่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากผู้นั้นรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นหากำไรโดยกำหนดพฤติการณ์ไว้ 4 ข้อ กรณีตามตัวอย่างอาจเข้าข่ายเป็นการเผยแพร่งานที่มีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชน เพราะถือว่า เป็นการใช้ประโยชน์ในส่วนรวมและไม่ได้เปิดฟังเพื่อคนเดียว ซึ่งการตีความของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร้านกาแฟที่เป็นคู่กรณีของค่ายเพลงถือว่ามีพฤติกรรมที่ เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์จริง

เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายที่ซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ จึงเห็นควรว่า ค่ายเพลงควรมีขั้นตอนตักเตือนก่อนบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าเหล่านี้

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 และมาตรา 31

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด