DSI จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ให้แก่พนักงานราชการ

12 ก.ค. 2565 13:39 น. 94 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ให้แก่พนักงานราชการ จำนวน 50 คน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด