หนุ่มเสาหลักของครอบครัว จากคนมีรายได้ แต่กลับต้องแบกรับภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน กว่าล้านบาท ตั้งใจนั่งรถทัวร์จาก จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมงานไกล่เกลี่ยฯ ผลการเจรจา ธนาคารออมสินให้ส่งเดือนละ ๒,๗๐๐ บาท ทำให้มีทางออกกับปัญหาหนี้สิน คืนความสุขกลับมาอีกครั้ง

14 ก.ค. 2565 11:17 น. 110 ครั้ง

หนุ่มเสาหลักของครอบครัว จากคนมีรายได้ แต่กลับต้องแบกรับภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน กว่าล้านบาท ตั้งใจนั่งรถทัวร์จาก จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมงานไกล่เกลี่ยฯ ผลการเจรจา ธนาคารออมสินให้ส่งเดือนละ ๒,๗๐๐ บาท ทำให้มีทางออกกับปัญหาหนี้สิน คืนความสุขกลับมาอีกครั้ง (ความยาว ๑ นาที)

#กระทรวงยุติธรรม #สมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน
#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด