สาวสู้ชีวิตมีรายได้หลายทาง จากงานประจำ และขายของ แต่กลับถูกโกง จนไม่สามารถส่งหนี้ กยศ. ภายหลังเจรจาไกล่เกลี่ยฯ เหลือส่งเดือนละ ๔๕๐ บาท ทำให้มีทางออกกับปัญหาหนี้สิน คืนความสุขกลับมาอีกครั้ง

14 ก.ค. 2565 11:18 น. 110 ครั้ง

สาวสู้ชีวิตมีรายได้หลายทาง จากงานประจำ และขายของ แต่กลับถูกโกง จนไม่สามารถส่งหนี้ กยศ. ภายหลังเจรจาไกล่เกลี่ยฯ เหลือส่งเดือนละ ๔๕๐ บาท ทำให้มีทางออกกับปัญหาหนี้สิน คืนความสุขกลับมาอีกครั้ง (ความยาว ๑ นาที)

#กระทรวงยุติธรรม #สมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน
#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กรมบังคับคดี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด