หนุ่มเสาหลักของครอบครัว จากคนมีรายได้ แต่กลับต้องแบกรับภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน กว่าล้านบาท ตั้งใจนั่งรถทัวร์จาก จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมงานไกล่เกลี่ยฯ ผลการเจรจา ธนาคารออมสินให้ส่งเดือนละ ๒,๗๐๐ บาท อีกรายสาวสู้ชีวิตมีรายได้หลายทาง จากงานประจำ และขายของ...

14 ก.ค. 2565 11:18 น. 146 ครั้ง

หนุ่มเสาหลักของครอบครัว จากคนมีรายได้ แต่กลับต้องแบกรับภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน กว่าล้านบาท ตั้งใจนั่งรถทัวร์จาก จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมงานไกล่เกลี่ยฯ ผลการเจรจา ธนาคารออมสินให้ส่งเดือนละ ๒,๗๐๐ บาท
อีกรายสาวสู้ชีวิตมีรายได้หลายทาง จากงานประจำ และขายของ แต่กลับถูกโกง จนไม่สามารถส่งหนี้ กยศ. ภายหลังเจรจาไกล่เกลี่ยฯ เหลือส่งเดือนละ ๔๕๐ บาท ทำให้ทั้งสองรายมีทางออกกับปัญหาหนี้สิน คืนความสุขกลับมาอีกครั้ง (ความยาว ๓ นาที)

#กระทรวงยุติธรรม #สมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน
#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กรมบังคับคดี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด