ลูกสาวขโมยที่ดินที่ไปจำนองโดยที่แม่ไม่รู้ตัว จนที่ดินกำลังถูกยึด และได้รับการไกล่เกลี่ยหนี้จากยอด 220,000 บาท เหลือ 60,000 บาท พร้อมรับที่ดินคืน

14 ก.ค. 2565 11:19 น. 147 ครั้ง

ลูกสาวขโมยที่ดินที่ไปจำนองโดยที่แม่ไม่รู้ตัว จนที่ดินกำลังถูกยึด และได้รับการไกล่เกลี่ยหนี้จากยอด 220,000 บาท เหลือ 60,000 บาท พร้อมรับที่ดินคืน

#กระทรวงยุติธรรม #สมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน
#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด