เสาหลักของครอบครัว ตกงาน ไม่มีรายได้ รถถูกยึด หมดช่องทางทำมาหากิน ได้รับการไกล่เกลี่ยหนี้รถจากยอด 200,000 บาท เหลือ 50,000 บาท

14 ก.ค. 2565 11:20 น. 199 ครั้ง

เสาหลักของครอบครัว ตกงาน ไม่มีรายได้ รถถูกยึด หมดช่องทางทำมาหากิน ได้รับการไกล่เกลี่ยหนี้รถจากยอด 200,000 บาท เหลือ 50,000 บาท

#กระทรวงยุติธรรม #สมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน
#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กรมบังคับคดี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด