กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 373 : ผู้โดยสารในเรือไม่สวมเสื้อชูชีพผิดกฎหมาย

14 ก.ค. 2565 13:59 น. 1,147 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 373 : ผู้โดยสารในเรือไม่สวมเสื้อชูชีพผิดกฎหมาย

ผู้โดยสารในเรือไม่มีการสวมเสื้อชูชีพนั้น ตามกฎหมาย กรมเจ้าท่าจะเอาผิด ผู้ควบคุมเรือ ในฐานะที่ปล่อยปละละเลยผู้โดยสาร ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ตามมาตรา 291 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฐานะนายเรือไม่ปฏิบัติหรือหย่อนความสามารถ หรือประพฤติไม่สมควรแก่หน้าที่ ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน กรมเจ้าท่าจะมีอำนาจงดใช้ หรือยึดใบอนุญาตใช้เรือ ไม่เกิน 2 ปี
โดยปัจจุบัน มีเรือสปีดโบ๊ท เจ็ตสกี จดทะเบียนอยู่หลายพันลำทั่วประเทศ และสามารถวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ แต่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เรือจดทะเบียนกับ กรมเจ้าท่า และต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย กรมเจ้าท่า ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะโดยสารเรือ เน้นย้ำให้ผู้ควบคุมเรือแจ้งผู้โดยสารให้สวมใส่ชูชีพตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือที่มีขนาดเล็กและมีดาดฟ้าเปิด การออกมาจากตัวเรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 291

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด