สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ต้องขังที่ทำงานบริการสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ต้องขังที่ทำงานบริการสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เมื่อวันที่ 14 กรกรฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสด็จไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ต้องขังที่ทำงานบริการสาธารณะ (การลอกท่อ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เมื่อเสด็จถึงอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เรือนจำคลองเปรม ซึ่งจัดเป็นปรัมพิธี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม กราบทูลรายงาน ความเป็นมาของการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะของผู้ต้องขังจากเรือนจำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 300 คน ที่ช่วยลอกท่อในพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาทำงานตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง กันยายน 2565 และจากนั้นทอดพระเนตรคลิปการทำงานบริการสาธารณะ และพระราชทานอาหารญี่ปุ่นชุดเบนโตะให้กับตัวแทนผู้ต้องขัง 1 ราย และพระราชทานชุดเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำเกลือแร่กาแฟ น้ำอัดลมและ เครื่องดื่มชูกำลัง ให้ตัวแทนผู้ต้องขังจำนวน 11 ราย ต่อจากนั้นทอดพระเนตรบอรด์นิทรรศการที่มาของการทำงานบริการสาธารณะ (ลอกท่อ) และรับสั่งว่า การทำงานบริการสาธารณะเป็นงานที่กรมราชทัณฑ์ให้ผู้ต้องขังทำมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการออกไปทำงานภายนอกของผู้ต้องขัง โดยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ และได้มีโอกาสอ่านในข่าวทราบว่า มีการให้ผู้ต้องขังไปช่วยทำงานเพื่อลอกท่อ จึงถือโอกาสมาให้กำลังใจผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้รับสั่งว่า ขอขอบคุณทุกๆท่านในที่แห่งนี้ ทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ขอให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และดีใจที่ได้พบเจอกับทุกคน และขอให้มีแรงกายแลแรงใจที่ดี และสู้กันต่อไป