กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 375 : การขับรถช้า ใช้ความเร็วต่ำผิดกฎหมายหรือไม่

19 ก.ค. 2565 17:01 น. 123 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 375 : การขับรถช้า ใช้ความเร็วต่ำผิดกฎหมายหรือไม่

ตาม กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กำหนดให้ผู้ขับขี่รถทุกคันจะต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย รวมถึงห้ามมิให้ผู้ขับขี่ ขับรถแซงหน้ารถคันอื่นด้านซ้าย ซึ่งช่องด้านขวาใช้ได้ต่อเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงกว่าด้านซ้าย หรือเมื่อต้องการแซง
โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่า ขับรถช้ากว่าคันอื่นให้ชิดซ้าย และสามารถใช้ช่องทางขวาได้ก็ต่อเมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น แต่ต้องเป็นความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และต้องกลับเข้าสู่ช่องทางซ้ายเสมอ หากไม่ทำตามจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย
ขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด แต่อยู่เลนขวาตลอดก็ผิดหรือไม่
กรณีที่ผู้ขับรถบนท้องถนนพบเจอกันบ่อย ๆ ก็คือการขับรถช้าในช่องทางขวา หรือที่เรียกว่า ขับช้าแช่ขวานั่นเอง ซึ่งก็เกิดเป็นประเด็นคำถามที่ว่า การขับรถอยู่เลนขวาตลอด แต่ก็ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ยังถือว่ามีความผิดด้วยหรือ กรณีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูข้อความตามที่กฎหมายระบุว่า “ใช้ช่องทางขวาได้ก็ต่อเมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น และต้องกลับเข้าสู่ช่องทางซ้ายเสมอ” ดังนั้นเมื่อเข้าช่องขวาเพื่อแซงคันอื่นแล้วแต่ไม่ยอมกลับเข้าช่องซ้าย ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเช่นกัน หรือสรุปได้ว่า การขับแช่ในช่องทางขวาแม้จะใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดก็ถือว่าผิด มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตามมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 33มาตรา 34 มาตรา 44 และมาตรา 148

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด