กระทรวงยุติธรรม แจง ไม่นิ่งนอนใจ พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเช่าพื้นที่ร้านค้าในศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรม 

21 ก.ค. 2565 16:32 น. 509 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด