เป็นหนี้กยศ. กว่า 18 ปี แต่เจอปัญหาหนี้สินธุรกิจส่วนตัวขาดสภาพคล่อง จึงตัดสินใจมามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จ.ปทุมธานี กยศ. ยกดอกเบี้ยพร้อมปิดบัญชี จึงหมดภาระหนี้สิน

22 ก.ค. 2565 16:18 น. 101 ครั้ง

เป็นหนี้กยศ. กว่า 18 ปี แต่เจอปัญหาหนี้สินธุรกิจส่วนตัวขาดสภาพคล่อง จึงตัดสินใจมามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จ.ปทุมธานี กยศ. ยกดอกเบี้ยพร้อมปิดบัญชี จึงหมดภาระหนี้สิน

#กระทรวงยุติธรรม #สมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน
#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด