เทปบันทึกภาพผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ๒ HD)

28 ก.ค. 2565 11:32 น. 85 ครั้ง

เทปบันทึกภาพผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ๒ HD)

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด