สัมภาษณ์ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทักษ์สิทธิและเสรีภาพ โฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

3 ส.ค. 2565 10:22 น. 215 ครั้ง

สัมภาษณ์ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทักษ์สิทธิและเสรีภาพ โฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประเด็น มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

รายการ หมุนตามวัน
ออกอากาศ วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๖.๑๕ - ๑๗.๐๐ น. FM ๙๒.๕ MHz /AM ๘๙๑ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด