ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) เพื่อเดินทางไปราชการโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

5 ส.ค. 2565 09:22 น. 10 ครั้ง

เอกสารแนบ