ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำรายงาน เรื่อง ยาเสพติดสังเคราะห์ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาและความท้าทายล่าสุด แห่งปี ๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค. 2565 10:31 น. 10 ครั้ง

เอกสารแนบ