สยจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ไฟไหม้ผับดังนักเที่ยวเสียชีวิต 13 ราย ได้รับบาดเจ็บกว่า 20 ราย

6 ส.ค. 2565 11:32 น. 24 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ริมถนนสุขุมวิทบางนา-ตราด หมู่ 7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 13 คน ถูกไฟคลอกผิวหนังพุพอง และพบผู้เสียชีวิตจำนวน 13 ราย เป็นชาย 9 ราย และหญิง 4 ราย จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่ดนตรีกำลังแสดงบนเวที จากนั้นได้เกิดเพลิงลุกไหม้มาจากบริเวณฝ้าเพดาน และเกิดเหตุระเบิดตามมาหลายครั้งติดต่อกัน และเปลวเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้และระเบิดขึ้น 

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันตั้งจุดบริการให้คำปรึกษากฎหมายและรับคำขอรับเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) จำนวน 3 จุด ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตอะ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 และสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทายาทของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อชีวิต ดังนี้ 

              (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท

              (2)​ ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท

              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 110,000 บาท 

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้ 

              (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนเงิน 336 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าความเสียหายอื่น จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด