นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาการผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

8 ส.ค. 2565 11:08 น. 87 ครั้ง

นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาการผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ให้สัมภาษณ์ในประเด็น ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 พ.ศ. .... 

ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.30 - 07.00 น. ทางรายการ ไทยแลนด์วีกลี่ ช่องไทยรัฐทีวี 32

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด